English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng bộ phận giao nhận

Mô tả công việc

1. Quản lý hoạt động bộ phận giao nhận

- Điều hành mọi công việc hoạt động của BP giao nhận, xây dựng kế hoạch phát triển BP.

- Giám sát điều phối đơn hàng giao cho khách hàng, đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ và chất lượng dịch vụ giao hàng tốt nhất.

- Giám sát việc giao hàng và đôn đốc việc thanh toán công nợ giao hàng của NV trong bộ phận giao hàng.

- Giám sát kiểm tra tiến độ giao hàng của các đơn hàng tỉnh.

- Giám sát việc đôn đốc NVGH, CTV giao hàng Các Tỉnh khu vực mình quản lý giao hàng đúng tiến độ và thanh toán công nợ giao hàng đúng hạn.

- Giám sát kiểm soát các ĐH gửi Chành xe giao trực tiếp đến các Bệnh Viện, Phòng Khám và các Đại lý để lấy xác nhận KH đã nhận được hàng.

- Làm việc với các Chành xe về các cam kết thời hạn nhận hàng tại đầu HN và trả hàng cho KH tại đầu Tỉnh.

- Giám sát việc đóng và gửi hàng đi các Tỉnh.

- Giám sát & vận hành hiệu quả hoạt động đội xe

- Theo dõi & kiểm soát chi phí bảo trì bảo dưỡng đội xe

2. Quản lý nhân viên

- Thực hiện xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch nhân sự/ hoạt động của BP để phát triển bộ phận theo chỉ tiêu đề ra

- Kiểm tra, giám sát & đôn đốc nhân viên thực hiện tốt công việc.

- Thực hiện việc tuyển dụng, thuyên chuyển, thay thế, đánh giá thành tích, đánh giá năng lực, động viên tinh thần làm việc, xử lý kỷ luật nhân viên.

- Hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện kỹ năng giao hàng, kỹ năng mềm cho nhân viên.

3. Quản lý công việc chung

- Lập báo cáo chi phí hoạt động của BP trong tháng

- Xét duyệt chi phí xăng/phụ cấp thực đi cho nhân viên giao hàng hàng tháng

- Kiểm soát doanh thu/chi phí của từng địa bàn theo quý/năm

- Tổ chức họp BP, và tham gia họp cấp quản lý định kỳ theo quy định Công ty

- Tham mưu cấp trên lập kế hoạch ngân sách năm và tổ chức thực hiện theo ngân sách được duyệt.

Yêu cầu công việc

-  Nam/Nữ, sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, dễ nhìn

- Tốt nghiệp Đại Học  trở lên

- 3 năm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề, kỹ năng thương lượng, kỹ năng làm việc nhóm

- Tin học văn phòng căn bản

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương