English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trợ Lý Trưởng Phòng Công Vụ

Mô tả công việc

- Thông dịch tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại;

- Dịch các tài liệu kỹ thuật;

- Làm các báo cáo của phòng công vụ;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng công vụ giao.

Yêu cầu công việc

- Nghe nói đọc viết được tiếng Trung (Phổ thông);

- Biết sử dụng máy vi tính.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép