English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trợ lý Tổng Giám đốc

Mô tả công việc

 • Cập nhật tình hình luật pháp và kinh tế liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty để kịp thời báo cáo Tổng Giám Đốc.
 • Theo dõi tình hình hoạt động của thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự…của Công ty thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin cần thiết để tư vấn cho Tổng Giám Đốc.
 • Nhận biết và báo cáo Tổng Giám Đốc các điểm không phù hợp được ghi nhận trong quá trinh thực hiện công việc của các Phòng ban, của công ty kèm thêm đề xuất các giải pháp để giải quyết, ngăn ngừa các vấn đề này.
 • Ghi nhận các công việc Tổng Giám Đốc đã giao cho các Giám Đốc, Trưởng phòng và tiến hành theo dõi tiến độ thực hiện để báo cáo Tổng Giám Đốc theo định kỳ được yêu cầu
 • Thực hiện dịch các tài liệu Tiếng Anh hoặc ngược lại theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
 • Lập báo cáo cần thiết theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc
 • Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc điều hành, quản lý hoạt động của Công ty

Yêu cầu công việc

 • Thông thạo tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói và viết.
 • Tốt nghiệp cử nhân các ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ.
 • Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục và kỹ năng đàm phán.
 • Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.
 • Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt.
 • Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương