English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trợ Lý Điều Hành

Mô tả công việc

 • Thay mặt Tổng giám đốc giám sát trực tiếp công tác quản lý điều hành của toàn công ty, các công ty thành viên và các chi nhánh trực thuộc.
 • Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành: i) xem xét các kết quả hoạt động của các bộ phận; ii) tham gia họp bàn đánh giá định kỳ với các phòng ban; iii) giám sát việc thực hiện các kế hoạch trọng yếu.
 • Tham gia trong công tác quy hoạch nguồn lực nòng cốt, đào tạo, sắp xếp, điều chuyển để tối ưu hóa nguồn lực của công ty.
 • Tham mưu cho Tổng Giám Đốc các chiến lược phát triển cũng như trong công tác tổ chức và phát triển kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý ERP, SAP cho công ty và các đơn vị thành viên.
 • Chủ trì việc xây dựng các chính sách, chế độ cũng như đề xuất các qui định nhằm phát triển và thu hút nguồn nhân lực, cũng như duy trì những người tài cho công ty.
 • Thay mặt Tổng Giám Đốc thực hiện và điều hành trong phạm vi các công việc được ủy quyền.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp tại nước ngoài ngành Kinh tế, Kỹ thuật, hoặc Tài chính. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp.
 • Tiếng Anh tương đương IELTS 6,5 trở lên và có khả năng trình bày phân tích và viết báo cáo lưu loát bằng tiếng Anh.
 • Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực quản lý điều hành.
 • Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập, và nhóm.
 • Khả năng làm việc theo kế hoạch và mục tiêu xác định trước.
 • Trung thực, thẳng thắn.
 • Biết trọng lời hứa và cam kết. Làm được những gì mình nói.
 • Tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và không ngại khó.
 • Có ý chí và mục tiêu để trở thành nhà điều hành cấp cao.

Phúc lợi

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn 24h. Du lịch, khám sức khỏe thường niên. Thưởng các dịp Lễ, Tết. Chế độ công tác phí phù hợp với chuyến đi.