Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trợ lý cho Giám đốc Trung Tâm Bán Hàng

Job requirement

Trách nhiệm chính:

- Sắp xếp thời gian làm việc, các cuộc họp 1 cách khoa học và hợp lý cho giám đốc, tham gia các cuộc họp, viết báo cáo họp…

- Hỗ trợ giám đốc trong việc phát triển các chiến lược và kế hoạch kinh doanh

- Là cầu nối vững chắc giữa Giám đốc với phòng ban nội bộ cũng như các phòng ban xung quanh

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc đưa ra các dự án và hỗ trợ các quy trình liên quan đến các đối tác

- Phối hợp thực hiện các hoạt động vận hành tại trung tâm

- Thực hiện các báo cáo, các biểu mẫu… theo đề xuất từ Quản lý trực tiếp

Job requirement

Yêu cầu:

- 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương

- Có kĩ năng làm báo cáo, làm file thuyết trình và sử dụng tốt Microsoft Office

- Nhạy bén, sắp xếp công việc tốt

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép