English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

Mô tả công việc

1. Nắm bắt tình hình thị trường và kinh doanh của công ty, tổng hợp thông tin, tư vấn cho Ban Giám Đốc về các mặt luật pháp, kinh tế liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty.

2. Tham mưu, hỗ trợ Ban Giám Đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của công ty và của từng phòng, bộ ban, bộ phận.

3. Sắp xếp, triển khai các chính sách/ kế hoạch phát triển kinh doanh từ Ban Giám Đốc đến các bộ phận.

4. Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua các báo cáo của từng phòng ban từ đó tham mưu kịp thời cho Ban Giám Đốc các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất.

5. Tham vấn cho các Trưởng phòng, ban, bộ phận trong việc lập mục tiêu, kế hoạch hoạt động trong từng thời kỳ/ giai đoạn phù hợp. Hỗ trợ Trưởng các phòng, ban,bộ phận triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến các dự án, hợp đồng, kế hoạch hoạt động…của bộ phận theo yêu cầu chỉ đạo.

6. Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận khác trong việc tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, hội chợ, họp báo,…

7. Tham gia cùng Ban Giám Đốc trong công tác đối nội/ đối ngoại và giữ gìn hình ảnh công ty, tham dự và hỗ trợ Ban Giám Đốc trong các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.

* Giúp Ban Giám Đốc thực hiện hoạt động điều hành hàng ngày

* Thực hiện các công việc khác khi được phân công

Yêu cầu công việc

·         Trên 5 năm kinh nghiệm

·         Giao tiếp tiếng Anh tốt

·         Tốt nghiệp đại học Ngoại thương hoặc MKT

-         Thời gian làm việc : Giờ hành chính (8:00 – 17:30 từ thứ 2 – thứ 7)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép