English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thư ký sản xuất

Mô tả công việc

- Cập nhật và báo cáo điểm danh, tăng ca, giờ làm việc của Bộ phận xưởng

- Soạn thảo, lưu trữ và cung cấp các biểu mẫu, chứng từ phục vụ hoạt động của xưởng

- Hỗ trợ các bộ phận trong việc nhập liệu các thông tin triển khai kế hoạch công việc trong nội bộ

- Hỗ trợ cập nhật, thống kê theo dõi tình trạng hàng hóa, xử lý hàng hoa, phát sinh sai sót trong hoạt động của xưởng

- Hỗ các công việc khác khi có yêu cầu

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng

- Nhận thức công việc nhanh, tính toán tốt

- Thao tác làm việc với máy tính nhanh và chính xác

- Có tinh thần phồi hợp và hỗ trợ công việc với đồng nghiệp

- Đã từng làm việc qua môi trường sản xuất

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép