English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thủ Kho

Mô tả công việc

  • Quản lý kho hàng được giao
  • Thực hiện các thủ tục xuất - nhập hàng hóa tại kho quản lý.
  • Báo cáo nhập - xuất - tồn hàng hóa tại kho quản lý và thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu công việc

  • Giới tính: Nam
  • Ưu tiên đã làm qua công việc kho bãi
  • Ưu tiên biết lái xe nâng
  • Biết sử dụng máy vi tính
  • Khả năng bố trí, sắp xếp khoa học, hợp lý

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương