Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Thống Kê kiêm Thủ Kho Thành Phẩm

Job requirement

Nhiệm vụ : Nhân viên thống kê sản phẩm sản xuất kiêm Thủ kho thành phẩm:

Job requirement

Thành thạo Ms Office (Excel/Word/Outlook)

a.Ghi chép nhật ký sản lượng sản xuất hoàn thành hàng ngày vào sổ (giờ ,ngày hoàn thành sản phẩm,ca sản xuất).

b.      lập báo cáo Tổng hợp theo biểu mẫu “ Báo cáo sản phẩm hoàn thành nhập kho – có QC…

c.       Thực hiện nhiệm vụ quãn lý kho thành phẩm: Nhập-Xuất-Tồn hành thành phẫm.

d.      Giao hàng hàng cho đơn vị nhận hàng

e.       Định kỳ kiễm kho trên sổ sách (Kiễm kê nhanh ) và kiễm thực tế định kỳ quay/năm tùy theo nhu cầu

f.      Các việc khác theo nhu cầu sx của Cty

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Tăng lương