English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật ( N3 Trở Lên)

Mô tả công việc

- Dịch tài liệu, bảng quy cách giới hạn, tiêu chuẩn kiểm tra, báo cáo của bộ phận QA.

- Theo dõi quản lý biên bản đánh giá sản phẩm.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành tiếng Nhật.

- Có bằng năng lực Nhật Ngữ N3 trở lên.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Có thể đối ứng làm thêm giờ khi phát sinh vấn đề.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép