Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Senior Marketing Communication

Job requirement

 • Xây dựng kế hoạch marketing communication hàng năm (phân tích và xác định thị trường, đối tượng mục tiêu, chiến lược tiếp thị, hoạt động, lập kế hoạch ngân sách, v.v.)
 • Tham mưu cho lãnh đạo trực tiếp những kênh truyền thông hiệu quả và uy tín
 • Triển khai các chương trình Marketing communication theo định kỳ/ chiến dịch, địa điểm, kênh truyền thông, sự kiện, vv…
 • Kết nối với các đơn vị truyền thông, người mẫu, agency, vv…để đặt chỗ, đàm phán, thỏa thuận hợp đồng, vv…
 • Tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện các hoạt động marketing communication theo sự kiện, kênh
 • Chịu trách nhiệm rà soát nội dung quảng cáo, quảng bá theo đúng chiến lược của Marketing communication theo từng thời kỳ trước khi đưa lên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, ra công chúng, vv…
 • Đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các chương trình marketing communnication
 • Xử lý những sự cố truyền thông xảy ra (nếu có) trong phạm vi quyền hạn
 • Chỉ đạo lưu trữ tài liệu, film, clip, vv.. có liên quan theo yêu cầu
 • Chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ nv thuộc BP Marketing communication (tuyển dụng, phỏng vấn tuyển chọn, phân công cv, đào tạo kèm cặp, đánh giá hiệu quả cv, đề xuất khen thưởng – kỷ luật, vv…)

Job requirement

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: có kinh nghiệm PR, marketing communication
 • Năng động, sáng tạo
 • Khả năng chịu áp lực ca

 • Làm việc ngoài giờ khi cần thiết

 •  Đi công tác khi có yêu cầu