English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Risk Consultant

Mô tả công việc

Chuyên gia tư vấn, phân tích và xây dựng mô hình Rủi ro đóng hai vai trò trong dự án Quản trị Rủi ro & Tuân thủ:

 • Đánh giá khoảng cách dữ liệu, quy trình/quy chế/thông tư nội bộ của Ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước và các yêu cầu dự án để đưa ra thiết kế giải pháp và phương án triển khai dự án Basel II/III, IFRS9...
 • Thực hiện các phân tích, xây dựng, đánh giá mô hình PD, LGD, EAD theo phương pháp SA, phương pháp IRB (F-IRB, A-IRB) và có kinh nghiệm đối với Machine Learning (các thuật toán/phương pháp Logistic Regression, Decision Trees, Random Forest, Neural Network, Gradient Descent…)

Yêu cầu công việc

 • Đại học (ưu tiên Đại học Tự Nhiên, Bách Khoa, Kinh Tế, Học Viện Ngân Hàng cho những chuyên ngành toán ứng dụng, lập trình thuật toán, khoa học thống kê, kinh tế lượng)
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Phê duyệt, Quản lý Rủi ro tại Ngân hàng TMCP
 • Ưu tiên ứng viên có kỹ năng lập trình kỹ thuật Python, R hoặc Base SAS (Ưu tiên Base SAS, SAS EG, SAS EM) "
 • Kiến thức chuyên môn:
  • Kiến thức ngành Tài chính - Ngân hàng
  • Kiến thức cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu
  • Kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python, R, Base SAS
  • Kiến thức về phương pháp luận phân tích dữ liệu bao gồm Descriptive Statistic, toán thống kê và phân tích định lượng. 
  • Kiến thức, năng lực hoặc kinh nghiệm về việc sử dụng các công cụ xử lý và phân tích dữ liệu. 
  • Kiến thức chung về hoạt động quản trị kinh doanh, mô hình kinh doanh, kinh tế.
 • Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương