English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản lý kho- Thủ kho

Mô tả công việc

- Quản lý kho- Chịu trách nhiệm chính chất lượng, số lượng: hàng nhập xuất và tồn kho- Phân bổ công việc cho nhân viên kho- Chủ động giải quyết công việc có liên quan.- Thống kê thực tế, Xuất- Nhập hàng tồn trong kho.- Sắp xếp hàng hóa tại kho hợp lý- Báo cáo định kỳ và các công việc khác theo phân công của cấp trên- Mọi chi tiết liên quan trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

-Trình độ  Cao Đẳng trở lên..- Có kinh nghiệm Quản lý -thủ kho 5 năm trở lên

- Trung thực, có kinh nghiệm thống kê, quản lý số liệu

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép