English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẬP SỰ

Mô tả công việc

- Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng

- Quản lý nhân viên: Xếp ca, chấm công, đào tạo, đánh giá, giải quyết các phát sinh…

- Thực hiện các chương trình Marketing, thúc đẩy doanh số. Chịu trách nhiệm về doanh số cửa hàng.

- Quản lý hàng hóa: lượng hàng nhập, tồn, bán, hỏng hủy

- Phát triển hệ thống khách hàng

- Quản lý cơ sở vật chất tại cửa hàng

- Xây dựng các kế hoạch, phát triển các ý tưởng để góp cho hệ thống phát triển

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao

- Các địa điểm làm việc :

+ 139 Cầu Giấy

+ 81 Bà Triệu

+ 67 Trần Hữu Tước

Yêu cầu công việc

- Làm việc có mục tiêu, hết mình vì công việc, cầu toàn - làm sao để đạt được kết quả tốt nhất

- Khả năng phân tích, xử lý tình huống linh hoạt

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thấu hiểu, làm việc độc lập

- Biết cách tạo động lực, thúc đẩy tinh thần.

Phúc lợi

Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương