English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản Lý Bộ Phận Kho

Mô tả công việc

1. Tổ chức việc nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho của Công ty

2. Điều phối nhân lực của Ban Kho vận thực hiện các công việc trên đạt hiệu quả cao nhất;

3. Đảm bảo vấn đề kho bãi cho kế hoạch nhập hàng của Công ty;

4. Tổ chức, sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Kho vận phục vụ tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty;

5. Thực hiện các báo cáo về số lượng hàng xuất, nhập, tồn cho Ban Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất.

6. Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng của bên nhà vận chuyển;

7. Tổ chức và chỉ đạo nhân sự thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất tại Công ty

8. Thực hiện báo cáo kiểm kê tài sản cho Ban Tài chính – Kế toán Công ty.

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị cung ứng và logictis hoặc ngành liên quan.

2. Chịu trách nhiệm về số lượng nguyên vật liệu, số lượng xuất hàng.

3. Kiểm kho định kỳ và lập báo cáo hàng tuần hàng tháng cho Ban Lãnh Đạo.

4. Đảm bảo nguyên vật liệu luôn đủ trong kho.

5. Vui vẻ, tích cực, chủ động trong công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Có lương Tháng 13, thăm quan nghỉ mát hàng năm