English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quận 7 _ Quản lý Sản xuất (Tiếng Nhật N2, Garment Industry) _ 16481KD

Mô tả công việc

- Nhận chỉ đạo từ trụ sở chính ở Nhật Bản- Quản lý hợp đồng phụ- Quản lý thời gian vận chuyển- Liên hệ / báo cáo với trụ sở chính tại Nhật Bản- Chịu trách nhiệm kế toán chi phí, có hiểu biết về báo cáo chi phí- Quản lý chi tiêu- Quản lý số liệu trong bộ phận may mặc- Đặt ra ngân sách (ước tính chi phí nguyên vật liệu, giá cả)

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật tương đương N2 (Trao đổi, báo cáo với trụ sở chính ở Nhật)- Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong lĩnh vực may mặc- Có hiểu biết về kế toán chi phí- Ấn định ngân sách (tính toán chi phí nguyên vật liệu và giá cả)