English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quận 2 _ Merchandiser (Tiếng Nhật N2,N1- Tiếng Anh) _ 16369TP

Mô tả công việc

- Vietnamese leader for team- Counsel with Buyer/Agent- Management bulk production / shipment schedule.- Management order- Management fabric / ACC schedule.

Yêu cầu công việc

- College degree- Japanese N2, N1 + English (Intermediate)- Minimum 4 years of merchandising experience (Vendor, Factory, Agent Brand for Garment could be fine).

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương