English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quận 1 _ Nhân viên kế toán (tiếng Nhật tương đương N2) _ 10514TH

Mô tả công việc

- Thực hiện các dịch vụ kế toán và thuế thông thường cho khách hàng:- Nhập kế toán vào phần mềm kế toán.- Lập báo cáo kế toán hàng tháng.- Tính toán tiền lương hàng tháng và các khoản nợ khác theo bảng lương như SIHIUI.- Tính toán và kê khai một số loại thuế, bao gồm VAT, TNCN, thuế TNDN và FCT.- Giao tiếp với khách hàng trong công việc hàng ngày.- Làm việc với Kiểm toán viên và nhân viên thuế khi cần thiết.b. Hỗ trợ các dịch vụ tại chỗ như xem xét và thẩm định cho các dự án M&Ac. Các nhiệm vụ khác được giao bởi nhân viên ở cấp cao hơn.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại.- 2 năm kinh nghiệm làm kế toán.- Tiếng Anh trung cấp (giao tiếp với khách hàng)- Quản lý thời gian và làm việc nhóm.- Tiếng Nhật tương đương N2