English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Purchasing Staff - NVThu Mua - Working In Nhon Trach, DNai

Mô tả công việc

- Tìm nguồn và đàm phán giả cả mua hàng và những họat động mua hàng khác.- Cập nhật đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán với bản kê chính xác và đầy đủ.- Đảm bảo lưu trữ giấy tờ mua hàng theo quy trình, quy định của công ty.- Giám sát và đánh giá việc thực hiện của nhà cung cấp theo quy trình quy định của công ty và nhận xét nhà cung cấp dựa trên giá cả, chất lượng, dịch vụ, lợi ích, độ tin cậy và sự chọn lựa đa dạng.- Giám sát và đảm bảo thời gian giao hàng từ nhà cung cấp

- Source & negotiate for competitive prices for material purchase or others purchasing activities.- Generate issue and update purchase orders, sales contract with proper cataloguing and filing.- Ensure that the purchasing documentation is kept in accordance to the company’s procedures requirements.- Monitor and assess suppliers’ performance in conjunction with company’s procedures and evaluate suppliers based on cost, quality, service, availability, reliability, and selection variety.- Monitor & ensure timely delivery of purchased from suppliers.

Yêu cầu công việc

- Nam/NỮ tuổi từ 20-35.

- Tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học

- Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên cho các ứng viên cư trú tại Nhơn Trạch.

- Male/Female, age 20 to 35 years old.- High School Diploma- 1-2 years experience in same position.- Preferably for the candidates located in Nhon Trach. Please send the resume to email Company

Or directly submit to Ms SA - HR Dept - PREMIER ELASTIC WEBBING & ACCESSORIES VN CO., LTD