English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

PURCHASING EXECUTIVE

Mô tả công việc

*** ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: KCN TÂN BÌNH ***

1. Mua bao bì sản xuất cho nhà máy FC (Purchase packaging for factory FC)

- Tìm kiếm, phát triển mẫu mới, nhà cung cấp mới để có thêm nguồn hàng, thêm nhà cung cấp (Sourcing new material/vendor )

- Dựa vào yêu cầu đặt hàng từ phòng kế hoạch nhà máy FC (Base on PR of factory)

- Kiểm tra báo giá/ giải trình giá/ so sánh giá : cập nhật và trình ký nếu hết hiệu lực. (Check and compare quotation)

- Kiểm tra hợp đồng (nguyên tắc hoặc kinh tế ), nếu chưa có hoặc hết hiệu lực thì phải cập nhật và ký lại (Check contract/agreement), need to update and sign off in case of no contract or expired contract

- Làm đơn đặt hàng gởi nhà cung cấp. (Prepare PO)

-Theo dõi lịch hàng về từ nhà cung cấp (monitor vendor delivery schedule)

-Thông báo cho kho lịch nhận hàng (Inform vendor delivery schedule to warehouse)

- Thanh toán cho nhà cung cấp (Proceed vendor payment)

2.Đối với hàng nhập khẩu: (Imported Product)

- Phối hợp với kế toán để mở L/C hoặc tạm ứng trước ( nếu có ) (Cordinate with Accounting to open L/C or advance payment (if any))

- Theo dõi, kiểm tra bộ chứng từ với nhà cung cấp (Monitor/ check documents with Vendor)

-Tập hợp chứng từ cung cấp cho công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan (Collect document and provide 3rd party company to proceed custom clearance)

3. Báo cáo (Report)

-Báo cáo tuần theo form yêu cầu của trưởng bộ phận (Weekly report as HoD request)

- Báo cáo tháng để đo lường KPI (Monthly report to calculate KPI)

4. Khác (Other)

- Những công việc khác được phân công theo điều phối của trưởng phòng mua hàng (other assigned task by HoD)

Yêu cầu công việc

- Ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí chuyên viên mua hàng ( nhập khẩu + nội địa ) ở Công ty sản xuất kinh doanh hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng hoặc mua bán hóa chất (At least one year experience on Purchasing (domestic + imported) at manufactoring company (cosmetic, FMCG or chemical)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương