English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Project Manager

Mô tả công việc

- Làm việc trực tiếp với BGĐ để xác định và phát triển chiến lược nhằm đem lại hiệu quả trong việc giảng dạy và học tập;

- Tư vấn và hỗ trợ cho nhân viên Công ty về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến những ứng dụng của việc áp dụng công nghệ học tập trong thực tế công việc của nhận viên;

- Giám sát việc quản lý hàng ngày các dự án giảng dạy và học tập đang thực hiện;

- Kết hợp với BGĐ và các đối tác chiến lược liên quan đến việc triển khai và phát triển các dự án dạy và học CNTT mới;

- Phát triển, thực hiện kế hoạch và phân tích tiến độ dự án;

- Lên kế hoạch tuyển dụng và đạo tạo nhân viên để phát triển nhóm;

- Thực hiện những công việc phát sinh theo yêu cầu của BGĐ ./.

Yêu cầu công việc

-          Có kiến thức liên quan; ưu tiên ứng viên có bằng cấp chuyên về khoa học máy tính từ Anh và Mỹ.

-          Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

-          Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

-          Kỹ năng quản lý vi mô và vĩ mô.

-          Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép, - Hỗ trợ cơm trưa. - Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động. - Du lịch hằng năm.