English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Project Executive_ Home Brands by Central Retail Vietnam

Mô tả công việc

Đối với các dự án (80%)

PHỐI HỢP

· Phối hợp với Bộ phận phát triển dự án: khảo sát các dự án mới; cung cấp hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý thuộc trách nhiệm của BP Dự án theo yêu cầu.

· Khảo sát, họp kỹ thuật với Bên Cho thuê cùng với Bộ phận phát triển trong giai đoạn thương thảo Hợp đồng Thuê mặt bằng.

· Giám sát, kết nối công việc của các Tư vấn Chuyên viên Dự án và Tư vấn Giám sát; Tư vấn khảo sát; Tư vấn kiểm định công trình.

· Đứng vai trò điều hành, phối hợp công việc, trách nhiệm của từng đơn vị Tư vấn với nhau trong quá trình triển khai dự án từ khâu Thiết kế; quản lý; giám sát; khảo sát,...

· Nắm thông tin và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thiện dự án.

KIỂM SOÁT THIẾT KẾ

· Quản lý, kiểm tra các hồ sơ kỹ thuật và làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật,

· Tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

· Nhận, nắm bắt các thông tin thay đổi thiết kế; công năng; yêu cầu về mặt sử dụng; bố trí từ các nhóm khác liên quan đến dự án thuộc nội bộ công ty để cập nhật và điều chỉnh với các Tư vấn, Nhà thầu.

· Có khả năng thực hiện các bản vẽ mặt bằng, bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu công việc

TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH

· Lập Tổng tiến độ dự án; lên kế hoạch và tổ chức đấu thầu.

· Tổ chức kiểm tra, đánh giá các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu: chất lượng, tiến độ, khối lượng gửi nhóm QS.

· Tổ chức các cuộc họp giao ban trên công trường định kỳ hàng tuần, hàng tháng

· Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng

· Tổ chức các cuộc họp với các bộ phận của công ty để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án được giao; thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao các hạng mục công trình cho bộ phận quản lý tài sản.

QUẢN LÝ

· Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và chi phí xây dựng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của dự án được giao

· Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

· Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật; cơ sở hạ tầng đáp ứng việc khai trương Trung tâm thương mại và Siêu thị đúng thời hạn và tiến độ được duyệt.

· Thực hiện các công việc nâng cấp, cải tạo theo yêu cầu của giám đốc dự án

Đối với các công trình siêu thị đã đi vào hoạt động (20%)

QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT (qua Tư vấn hoặc trực tiếp)

· Tổ chức xử lý các sự cố kỹ thuật

· Cùng với bộ phận thiết kế: khảo sát hiện trạng, lập hồ sơ mời thầu cho các dự án lắp đặt thiết bị, sửa chữa tòa nhà quy mô vừa và nhỏ

· Quản lý và giám sát trực tiếp quá trình thi công của các nhà thầu

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

Yêu cầu công việc

Kiến thức

·         Lý thuyết :

-         Nắm vững về trình tự thực hiện công trình xây dựng

-         Hiểu được các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng

-         Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn của dự án

·         Kinh nghiệm :

-         Kinh nghiệm tổ chức, quản lý các dự án lớn xây mới, cải tạo và nâng cấp

-         Kinh nghiệm thực hiện các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mặt bằng

Kỹ năng chuyên môn

-         Năng lực tác nghiệp : Tổ chức, quản lý giám sát công việc điều hành chung và có khả năng tự quản lý, giám sát từ thiết kế đến thi công công trình

-         Năng lực xã hội và quan hệ : Biết hợp tác, hỗ trợ đúng mức, lập luận, đàm phán, phân tích, đánh giá trong giao tiếp hay làm việc với đối tác

-         Năng lực trí tuệ : Biết xử lý thông tin, lập luận, nắm vững chuyên môn sâu

-         Năng lực tư duy và tác nghiệp : khả năng tư duy học hỏi, phân tích từ nhu cầu đến thực tiễn

Kỹ năng mềm 

-         Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập; linh hoạt, quyết đoán và làm việc có trọng tâm

-         Có kiến thức xã hội nhất định

-         Khả năng lập luận và đàm phán, khả năng phán đoán tình huống, chủ định

-         Luôn chủ động được kế hoạch cho bản thân từ việc sắp xếp công việc đến việc cá nhân

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép