English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Production Manager

Mô tả công việc

 • Manage all of activities and staffs in the department
 • Supervise production plans
 • Manage production data and monitor production process
 • Other details will be discussed during interview

Yêu cầu công việc

 • Male/Female
 • Year Experience: 5-10 Years
 • Level: Manager
 • Education Level: Bachelor Degree
 • Language: English
 • Computer Skill: Good
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép