English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Production Manager

Mô tả công việc

 • Phối hợp với các hoạt động kỹ thuật và phi kỹ thuật, vận hành và quản lý, cũng như kiểm soát giai đoạn chuẩn bị, chảy thử và kết thúc dây chuyền sản xuất của máy thổi/máy ép khuôn và trang trí khuôn (BM/IM & Dec) theo qui trình sản xuất đã được thiết lập riêng cho mỗi khách hàng.
 • Tự phát triển bản thân và cấp dưới thông qua đào tạo (cầm tay chỉ việc, chương trình đào tạo riêng).
 • Phát triển các nhân sự tiềm năng theo cơ cấu tổ chức.
 • Xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo ra văn hóa giao tiếp hiệu quả, ứng xử thân thiện trong công việc.
 • Lên kế hoạch cải thiện máy móc bằng cách theo dõi sự phát triển của công nghệ, quy trình và hệ thống liên quan BM/IM & Dec để đạt được kết quả liên tục với hiệu suất cao và hiệu quả.
 • Kết hợp với hiệu suất sản xuất hoặc thử nghiệm trong máy BM/IM & Dec phù hợp với lịch trình mà phòng kế hoạch đưa ra.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện khắc phục và phòng ngừa các vấn đề có khả năng xảy ra trong quá trình sản xuất.
 • Theo dõi và đánh giá kết quả sản xuất từ báo cáo sản xuất của mỗi ca.
 • Đánh giá hành động khắc phục và phòng ngừa liên quan đến BM/IM & Dec.
 • Đánh giá khiếu nại của khách hàng, khắc phục và phòng chống rủi ro trong sản xuất.
 • Đánh giá tầm quan trọng của hiệu suất công việc một cách khách quan.
 • Đưa ra các ý tưởng về quản lý các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật liên quan đến hiệu quả sản xuất.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan.
 • Mạnh về khả năng lãnh đạo, và có ít nhất 5 năm ở cấp độ quản lý.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm và có sự hiểu biết tốt về công dụng của thiết bị.
 • Có kinh nghiệm trong ngành bao bì nhựa là một lợi thế.
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép