English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Production Leader

Mô tả công việc

 • Ensure safety status of shift is always good. / Đảm bảo các điều kiện an toàn lao động trong ca luôn luôn tốt.
 • Ensure reach all quality requests especially HACCP. Work with QC team to determine methods to control CCPs in production lines. / Đảm bảo đạt được tất cả các yêu cầu chất lượng đặc biệt là HACCP. Hợp tác với QC team để xác định phương pháp kiểm soát các CCP trong dây chuyền sản xuất.
 • Use and distribution of available resources in the best possible way to reach capacity. / Sử dụng và phân phối các nguồn lực sẵn có theo cách tốt nhất để đạt được năng suất.
 • Implement the continuous monitoring of all activities in shift. / Liên tục giám sát tất cả các hoạt động trong ca sản xuất.
 • Solve all problem in the timely manner. / Giải quyết tất cả vấn đề kịp thời.
 • Update shift status for Factory Director daily./ Cập nhật tình hình sản xuất trong ca cho Giám Đốc nhà máy hằng ngày.
 • Co-operate with MA and QA Team to complete other assigned works. / Kết hợp với BP bảo trì và QA để hoàn thành các công việc được phân công.
 • Compliance work time, company rules and other regulations in the workplace. / Tuân thủ thời gian làm việc, nội quy công ty và các quy định khác tại nơi làm việc.
 • Other works which are assigned by department head. /Các công việc khác được chỉ định bởi trưởng bộ phận sản xuất.

Yêu cầu công việc

 • Đã có kinh nghiệm quản lý công nhân trong nhà máy là một lợi thế.
 • Có thể làm theo ca (6am-2pm; 2pm-10pm; 10pm-6am).
 • Chịu khó, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép