English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

PR Senior Staff - CVCC Truyền thông và phát triển thương hiệu

Mô tả công việc

- Hỗ trợ phát triển PR, kế hoạch truyền thông thương hiệu bao gồm chiến lược, mục tiêu, ngân sách và phương thức triển khai- Hỗ trợ quản lý hình ảnh trên tờ rơi, thư, video quảng cáo, hình ảnh, v.v.- Quản lý hình ảnh thương hiệu trong các kênh (SNS, TV, OOH, Mạng...)- Hỗ trợ việc duy trì cập nhật quan tâm về xu hướng của ngành tài chính- Hỗ trợ đo lường hiệu suất của thương hiệu- Hỗ trợ tổ chức sự kiện- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc

- Bằng cử nhân trở lên

- Có ít nhất 4 - 5 năm kinh nghiệm về PR

- Mối quan hệ tốt với đối tác

- Kinh nghiệm làm việc về Nghiên cứu định lượng & định tính, có kinh nghiệm phân tích số liệu

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương