English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân

Mô tả công việc

  • Trực tiếp xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch của Phòng Khách hàng cá nhân (KHCN)
  • Thiết lập mục tiêu kinh doanh, xây dựng chương trình hành động và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh mảng KHCN của Phòng KHCN
  • Thiết lập các Mối quan hệ, liên kết, hợp tác đối tác để phát triển khách hàng mới của Phòng KHCN
  • Quản lý chất lượng phục vụ khách hàng, triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của Phòng KHCN
  • Trực tiếp tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ

Yêu cầu công việc

  • Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng
  • Tối thiểu 02 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng
  • Khả năng phát triển khách hàng tốt
  • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
  • Nam/ nữ ngoại hình khá, ưa nhìn

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép