English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó phòng kế toán (HCM)

Mô tả công việc

 • Lập BCTC cuối năm + tờ khai quyết toán thuế TNDN; TNCN
 • Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh( nộp thông báo nếu có thay đổi, đối chiếu khi phát sinh chênh lệch số liệu, Đăng ký trích khấu hao…)
 • Kiểm tra toàn bộ TK phát sinh trên Bảng cân đối phát sinh thuế
 • Đề nghị thanh toán tiền nhà các chủ nhà, khai thuế các chủ nhà và đối chiếu thuế với cơ quan thuế
 • Lập và nộp tờ khai thuế môn bài (cơ sở phát sinh) và nộp tiền thuế môn bài hàng năm
 • Kê khai thuế cho chủ nhà (phát sinh) và nộp thuế cho chủ nhà
 • Theo dõi và hạch toán kết chuyển tài khoản 241, theo dõi kết chuyển tài khoản 331-131 (Cty Taco) -Ipos thuế
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và ký nháy vào toàn bộ các bộ đề nghị thanh toán, phiếu chi : khối VP
 • Kiểm tra giá mua của bộ phận mua hàng, phòng kỹ thuật, ….
 • Ngày 24 hàng tháng: gửi mail yêu cầu các bộ phận gửi kế hoạch chi tháng tiếp theo, chậm nhất ngày 27 hàng tháng các bộ phận cần gửi và đến hết ngày 28 hàng tháng gửi KTT
 • Kiểm tra lại báo cáo P&L hàng tháng (NB)
 • Lập báo cáo dòng tiền hàng tuần và hàng tháng, hàng quí so sánh giữa ngân sách và thực hiện.
 • Phối hợp cùng Trưởng phòng TCKT rà soát công việc của toàn bộ nhân viên phòng TCKT
 • Hạch toán bút toán lương,BHXH, BHYT, BHTN phân bổ hàng tháng theo mã phí, mã bộ phận (Ipos thuế)
 • Phối hợp soạn thảo quy trình liên quan tới các bộ phận TCKT

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm trong mảng F&B là một lợi thế.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán/Tài chính.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
 • Giỏi Excel, phần mềm kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP.
 • Cẩn thận, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, hòa đồng, trung thực, thái độ làm việc tích cực.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép