English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Mô tả công việc

- Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh trong việc điều hành Chi nhánh theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Chi nhánh; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc Chi nhánh phân công, ủy quyền.

- Toàn quyền chủ động tổ chức, điều hành, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao và toàn quyền quyết định các vấn đề trong phạm vi được ủy quyền.

- Thay mặt Giám đốc Chi nhánh điều hành hoạt động của Chi nhánh khi Giám đốc Chi nhánh vắng mặt/ nghỉ phép/ đi đào tạo/ đi công tác.

- Tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định của công ty và chịu trách nhiệm về mảng công việc được phân công/ ủy quyền thực hiện.

- Định kỳ (tuần/ tháng/ quý) báo cáo bằng văn bản và/hoặc báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Chi nhánh và Ban Tổng Giám đốc công ty về tình hình hoạt động đối với công việc được phân công/ủy quyền phụ trách.

- Phối hợp cùng Giám đốc chi nhánh và Công ty trong việc tiếp nhận xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự tại chi nhánh;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh.

Yêu cầu công việc

a. Trình độ

-  Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kinh tế

-  Tài chính hoặc các ngành học tương đương;

-  Có kinh nghiệm quản trị và lãnh đạo.

b. Kinh nghiệm

-   Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; đặc biệt ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm Quản lý các chi nhánh;

-   Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

c. Kỹ năng

-   Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều hành công việc;

-   Kỹ năng quản lý;

-   Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng;

-   Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

d. Yêu cầu khác

-   Mạnh mẽ và quyết đoán;

-   Năng động và chuyên nghiệp;

-   Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép