English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó ban Tổ Chức Nhân sự

Mô tả công việc

-Tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh đạo các giải pháp liên quan đến lĩnh vực/hoạt động nhân sự; các chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty.-Tham gia biên soạn quy chế, nội quy của công ty và giám sát thực hiện.-Phối hợp các nhà máy, đơn vị thành viên xây dựng tiêu chí, đánh giá KPI- Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng tuyển nhân sự cấp cao cho TCT và các đơn vị thành viên.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị nhân sự, hành chính.....- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. - Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí tương đương- Có thể đi công tác xa từ 1,2 tháng .

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Tăng lương