English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

PAYABLE & RECEIVABLE ACCOUNTANT

Mô tả công việc

- Dailly making payment to supplier by bank, pay others expense by cash

- Making dailly report to CFO for cash & bank balance

- Record all payment transaction to ERP

- Follow and send all dept for cash advance balance

- Follow and call customer collect AR

Yêu cầu công việc

-          Speciality: Accounting

-          Level of Instruction: University/ College

-          Working Experience: New Graduate/ 1 – 3 years,

-          Computer skill: Excel

-          English: Average

-          Other skills: Knowledge payment from bank, record transaction skill

-          Report to: CFO & CA

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép