English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Tuyển dụng Hệ thống Siêu Thị Tmart

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng theo yêu cầu.

2. Nhận đề xuất tuyển dụng từ giám đốc và các phòng, ban, đơn vị.

3. Xác minh nhu cầu tuyển dụng (số lượng, chất lượng, vị trí công việc…)

4. Lên kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng căn cứ theo tình hình thực tế và đề xuất

5. Lên chương trình tuyển dụng cho mỗi đợt tuyển dụng: Vị trí, số lượng, chất lượng, thời gian, phương pháp tuyển dụng

6. Tổ chức thực hiện tuyển dụng: Đăng tuyển, tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển, phỏng vấn chuyên môn, Báo cáo kết qủa tuyển dụng.

7. Tiếp nhận, theo dõi quá trình thử việc, tập sự, thực tập.

8. Hoàn thành công việc theo đúng Quy trình tác nghiệp.

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTNS, QTKD, Luật, Hành chính,...

2. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

3. Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

4. Nắm vững các tiêu trí thực hiện công việc.

5. Kỹ năng giao tiếp tốt.

6. Có khả năng phân tích

Phúc lợi

Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương