English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên tài chính phụ trách mảng chi phí

Mô tả công việc

- Tổng hợp, theo dõi và báo cáo phân tích doanh số, chi phí, các chỉ số bán hàng.

- Phân tích hiệu quả bán hàng các Showroom, bộ phận.

- Theo dõi và báo cáo về sản lượng, hợp đồng.

- Các báo cáo phân tích khi lãnh đạo yêu cầu.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng.

- Hiểu biết nguyên lý kế toán, nắm bắt tốt về các báo cáo tài chính doanh nghiệp.

- Thành thạo tin học văn phòng: excel.

- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương