English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Quản Lý Năng Suất (KPI)

Công ty TNHH Kiều hối Đông Á

CTY KIỀU HỐI ĐÔNG Á - TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - Một trong 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam.

Kể từ khi thành lập vào tháng 11/2001, Công ty Kiều Hối Đông Á (DongA... Xem thêm

Quy mô: 300 - 500
Người liên hệ: HR Dept

Mô tả công việc

 • Xây dựng và vận hành hệ thống giao chỉ tiêu, đánh giá và quản lý hiệu quả làm việc phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng các chính sách, quy định nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc của người lao động.
 • Thực hiện các công cụ đánh giá & quản lý hiệu quả làm việc (hướng dẫn, mẫu biểu đánh giá, ….).
 • Phối hợp với các phòng ban triển khai đánh giá hiệu quả làm việc.
 • Xây dựng khung tiêu chuẩn chức danh, mô tả công việc.
 • Thực hiện báo cáo liên quan đến hoạt động quản lý hiệu suất toàn Công ty.
 • Triển khai thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, xử lý kỷ luật.
 • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ nhân sự.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

 •  Nam/nữ, từ 24 đến 30 tuổi, tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh,..
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc về mảng nhân sự quản lý hiệu suất làm việc của người lao động.
 • Có kiến thức về JDs, KPIs.
 • Kiến thức về đánh giá và xây dựng quy trình đánh giá năng suất nhân viên.
 • Có hiểu biết về lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
 • Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.
 • Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch.

Yêu cầu khác:

 • Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc.
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có tinh thần cầu tiến, liên tục phát triển bản thân.
 • Bảo mật thông tin;
 • Cẩn thận và tuân thủ.