Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân viên Quản lý hệ thống

Job requirement

Tham mưu cho BGĐ các phương pháp cải tiến liên tục tính hiệu lực của Hệ thống quản lý.Xây dựng và vận hành các quá trình của các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và các HTQL khác phù hợp với hoạt động của Công ty.Lập kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi các hoạt động nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy trình, thủ tục đã ban hành.Thiết lập các chính sách, mục tiêu của hệ thống quản lý. Lập kế hoạch, tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung và soát xét hệ thống tài liệu tại Công ty.Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ hàng năm nhằm cải tiến hệ thống quản lý.Thực hiện, kiểm tra việc tuân thủ trong công tác an ninh bảo vệ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, chương trình 5S, PCCC tại khu vực văn phòng làm việc.Phối hợp với Ban An toàn - VSLĐ - PCCC tổ chức đo đạc các yếu tố có hại đến môi trường lao động, theo dõi tình hình bệnh tật, tai nạn lao động, đề xuất với Ban Giám đốc các biện pháp quản lý chăm sóc sức khỏe cho người lao động.Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của cấp Quản lý trực tiếp và BGĐ

Job requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Quản lý chất lượng, Môi trường và các ngành có liên quan đến công việc- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm - Hình thức: Nhân viên chính thức- Thời gian thử việc: 02 tháng- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7