English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Quan Hệ Đối Ngoại (Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc

1. Phụ trách vấn đề đối ngoại của công ty, xây dựng, phát triển các mối quan hệ của Công ty với các cơ quan Nhà nước, đối tác…2. Liên hệ, làm thủ tục, giấy phép với cơ quan nhà nước;3. Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu công việc

1. Ứng viên có khả năng  ngoại giao tốt, và có các mối quan hệ rộng trong các cơ quan đơn vị nhà nước và tư nhân.2. Nhạy cảm, nắm bắt tâm lý tốt, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, chịu khó, nhiệt tình..3. Có quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành, tổ chức.4. Giờ giấc làm việc linh động, không nhất thiết phải tới công ty làm việc, chỉ cần đáp ứng được các công việc cấp trên giao phó.5. Ưu tiên biết tiếng Hoa

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép