English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên nhân sự

Mô tả công việc

- Phụ trách các vấn đề nhân sự liên quan đến các chế độ phúc lợi, tiền lương trong công ty.

- Phụ trách các vấn đề về văn hóa của công ty.

- Giải quyết các chế độ cho công nhân viên nghỉ việc.

Yêu cầu công việc

- Trìnhh độ cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị nhân sự, luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Không yêu cầu kinh nghiệm. 

- Biết nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung lưu loát.