English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên nghe nói tiếng Trung (không yêu cầu bằng cấp)

Mô tả công việc

1. Nhân viên quản lý đơn hàng

- Theo dõi tiến độ sản xuất, lập đơn hàng

- Quản lý và theo dõi đơn hàng sản xuất.

- Làm việc theo sự phân công của cấp trên.

- Phối hợp và cung cấp thông tin chính xác đến các phòng ban có liên quan.

2. Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

3. Nhân viên quản lý sản xuất

- Sắp xếp và quản lý chuyển sản xuất

4. Nhân viên hành chính

- Phụ trách quản lý canteen, ký túc xá, điều động xe

- Các công việc liên quan tổng vụ hành chính văn phòng

5. Tổ trưởng sản xuất

- Quản lý lao động, sắp xếp và điều phối công việc bộ phận

(Vị trí này không yêu cầu biết vi tính)

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Sử dụng vi trính thành thạo (email, word, excel...)

- Kỹ năng nghe nói tiếng Trung

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương