English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Mua Hàng

Mô tả công việc

- Tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch mua hàng từ nhà cung cấp trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành hàng được phân công.- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ mua hàng phục vụ nhu kinh doanh của công ty, bao gồm tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, đám phán hợp đồng, thực hiện hợp đồng,…- Quản lý hệ thống các nhà cung cấp và các đối tác thuộc lĩnh vực và ngành hàng được giao phụ trách.- Tìm kiếm, phát triển hệ thống các nhà cung cấp thuộc ngành hàng được giao phụ trách.- Thu thập, phân tích số liệu, thông tin về thị trường, hàng hóa, nhà cung cấp, đối tác phục vụ hoạt động mua hàng nói riêng và việc phát triển kinh doanh của công ty nói chung.- Tham mưu cho Trưởng phòng Mua hàng và Lãnh đạo công ty về chính sách, quy trình, thủ tục mua hàng.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Mua hàng.

Yêu cầu công việc

- Có kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương. Hiểu biết về luật thương mại của Việt Nam và quốc tế.- Có kiến thức và kinh nghiệm về đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại.- Kỹ năng và kinh nghiệm làm việc theo hiệu quả công việc.- Sử dụng thành thạo tiếng Anh.Quyền lợi- Mức lương và thu nhập hấp dẫn.- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú- Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, cơ hội đào tạo trong và ngoài nước

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương