English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN KHO (XỬ LÝ ĐƠN HÀNG)

Mô tả công việc

- Nhận hàng hóa, soạn hàng và đóng hàng Thương mại điện tử.

- Có yêu thích về công nghệ là một lợi thế.

Yêu cầu công việc

- Khỏe mạnh, Nhanh nhẹn

- Cẩn thận và chăm chỉ

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép