English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

- Theo dõi, hoạch toán thu – chi- Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng- Quản lý, hoạch toán chi phí/ doanh thu- Lập báo cáo doanh thu - chi phí- Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính.- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán (Cao Đẳng / Đại học)- Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên- Khai báo thuế tốt.- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Biết Tiếng Anh

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép