English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phòng ban nội bộ- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ- Lập báo cáo thuế, thống kê và các báo cáo khác-Theo dõi công nợ tổng quát công nợ toàn công ty.- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu- Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

Yêu cầu công việc

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.- Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán).- Trình độ cao đẳng chuyên nghiệp trở lên- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.- Khả năng làm việc độc lập và có trách nhiệm cao trong công việc.- LƯU Ý: Nộp hs và phỏng vấn trong 3 ngày làm việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Thử việc: Tối đa 2 tháng Thời gian làm việc: Giờ hành chính thứ 2 - thứ 8 hàng tuần Cơ hội huấn luyện: - Đào tạo dịch vụ công ty Đồng nghiệp: Trẻ trung , năng động Ngày nghỉ: Nghỉ phép, nghỉ lễ Phúc lợi: Theo quy định nhà nước Phụ cấp khác :Cơm trưa , điện thoại