To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Thuế

Công ty TNHH Phát triển Đô Thị và Xây Dựng 379
Updated: 25/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job requirement

- Theo dõi kiểm soát toàn bộ các đầu tài khoản trong hệ thống tài khoản phát sinh trong Công ty tại phần mềm MISA gồm các đầu tài khoản: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

- Kết hợp với Kế toán thanh toán kiêm tổng hợp nội bộ phân tách chứng từ thanh toán tiền mặt và hạch toán toàn bộ chứng từ thu chi tiền mặt, tạm ứng thanh toán tạm ứng vào phần mềm kế toán thuế MISA theo đúng các tài khoản chi phí phù hợp,

- Kiểm soát việc hạch toán chứng từ ngân hàng hạch toán vào phần mềm MISA từ kế toán Ngân hàng.

- Hạch toán toàn bộ chi phí thường xuyên vào phần mềm MISA,

- Hàng tháng theo dõi hạch toán phân bổ chi phí trả trước vào các tài khoản chi phí phù hợp,

- Hàng tháng lên bảng tính khấu hao chi phí CCDC, TSCĐ, hạch toán phân bổ các chi phí CCDC, TSCĐ vào các tài khoản chi phí phù hợp.

- Kết hợp với Ban HCNS (CB có nhiệm vụ làm lương hàng tháng cho CBNV) thực hiện bảng lương hàng tháng cho CBNV.

- Hàng tháng lập và hạch toán phân bổ lương và các khoản theo lương của Công ty vào các tài khoản chi phí phù hợp.

- Thực hiện theo dõi đối chiếu các khoản theo lương: BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN với Cán bộ Ban HCNS để đảm bảo trích đúng và đủ các khoản chi phí theo lương.

- Kiểm soát toàn bộ các bút toán hạch toán của các kế toán viên khác hạch toán trên phần mềm MISA, hướng dẫn các kế toán viên hạch toán đúng mục chi phí trên phần mềm MISA.

- Kiểm soát toàn bộ doanh thu phát sinh trong kỳ đảm bảo đúng đủ, kiểm tra việc phân bổ doanh thu của kế toán phải thu và theo dõi doanh thu.

- Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng,

- Kế hợp với kế toán phải thu, doanh thu bán hàng cuối tháng rà soát việc hạch toán chi phí thuế GTGT đầu ra phát sinh trong tháng đúng và đủ.

- Thực hiện lập báo cáo kê khai các sắc thuế theo định kỳ theo yêu cầu của Luật thuế: Thuế GTGT, thuế TNDN tạm tính, thuế môn bài…

- Kết hợp với kế toán toán phải thu, kế toán doanh thu xác định kế hoạch doanh thu năm tài chính.

- Kết hợp với Kế toán trưởng làm việc với các kế toán dự án xác định kế hoạch chi phí phù hợp với kế hoạch doanh thu năm tài chính.

- Cùng với Kế toán trưởng làm việc với Bộ phận Tài chính để xác định mục tiêu lợi nhuận năm tài chính trên cơ sở kế hoạch doanh thu năm tài chính.

- Cuối năm kết hợp với các Kế toán công nợ xác định chính xác công nợ phải thu, công nợ phải trả, yêu cầu kế toán theo dõi công nợ cung cấp bảng đối chiếu công nợ chốt đến 31/12 (nếu có).

- Cuối năm tài chính rà soát chi phí được trừ, chi phí không được trừ.

- Lập báo cáo tài chính thuế cuối năm, lập các báo cáo giải trình (nếu có) đúng kỳ hạn theo quy định của Pháp luật gửi Kế toán trưởng và Trưởng Ban Tài chính Kế toán xem xét phê duyệt.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

- In sổ chi tiết và tổng hợp, nhật ký chung của công ty trình ký theo quy định và đóng chứng từ.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Thực hiện quyền Admin của phần mềm MISA

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán;

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp hoặc đã từng làm phụ trách kế toán Công ty;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 28 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Phát triển Đô Thị và Xây Dựng 379

Number of employees: 25-99

Ϲông ty ƬƝHH Ƥhɑ́t triển Đô Ƭhị vɑ̀ Xây Ɗựng 379 được hình thɑ̀nh dựɑ trên sự phɑ́t triển vững mɑ̣nh củɑ Ϲông ty Ϲổ Ƥhần Ƭhương Mɑ̣i vɑ̀ Xây Ɗựng... View more

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Thuế

Công ty TNHH Phát triển Đô Thị và Xây Dựng 379