Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân viên Kế toán Đối soát (Quận 7)

Job requirement

  • Kế toán đối soát dữ liệu có trách nhiệm đảm bảo các giao dịch giải ngân và nhận tiền của công ty được đối soát hàng ngày chính xác, kịp thời đảm bảo quá trình xác nhận công nợ thực hiện sớm theo quy định và đối soát nội bộ
  • Đối soát theo yêu cầu phát sinh, tiến độ thanh toán định kỳ Kiểm soát quy trình thực hiện trong kỳ đối soát, thanh toán

Job requirement

  • Nam/Nữ, có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán; công nợ, kế toán đối soát từ 1 năm trở lên.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán trong các công ty thương mại hoặc các hệ thống bán lẻ, hoặc các công ty thanh toán trực tuyến, công ty thương mai điện tử.
  • Nắm vững về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
  • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo
  • Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định
  • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Benefits

Đào tạo, Tăng lương