English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Kế hoạch tổng hợp

Mô tả công việc

* Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch tổng hợp thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam – Công ty thành viên CTCP Văn hóa Phương Nam, công việc cụ thể :

- Tổng hợp và thống kê số liệu, lập báo cáo và phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống bán lẻ theo định kỳ (tuần, tháng, quý và năm) hoặc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng Đơn vị;

- Lập các báo cáo quản trị liên quan đến tình hình hoạt động chung của Phòng Kinh doanh và các Nhà sách, Đơn vị trong cùng hệ thống bán lẻ Công ty: quản lý danh mục hàng hóa, doanh thu, tồn kho, nhập xuất hàng, chiết khấu, khuyến mãi,…

- Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch của các Đơn vị và có những tham mưu, tư vấn kịp thời;

- Soạn thảo, phân phối, theo dõi, lưu trữ các công văn, thông báo liên quan đến hoạt động Công ty cho các Đơn vị/Chi nhánh trong cùng hệ thống, đối tác, nhà cung cấp của Công ty;

- Tổng hợp, theo dõi và lưu trữ các loại Hợp đồng Kinh doanh theo quy định;

- Theo dõi các dự án mới, chương trình khuyến mãi, hoạt động hỗ trợ bán hàng;

- Một số công việc và nhiệm khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

- Độ tuổi ứng viên: Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kế hoạch – Đầu tư và có kinh nghiệm làm Thống kê tổng hợp hoặc báo cáo phân tích tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực chuỗi hệ thống bán lẻ,…- Vi tính: Thành thạo Excel, Word, Internet,...

- Có khả năng tốt về thống kê, tổng hợp và phân tích số liệu báo cáo.- Chịu khó và sáng tạo.- Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với công việc.- Khả năng làm việc độc lập, có năng lực tổ chức và quản lý công việc tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Quyền lợi và chế độ theo Luật Lao động hiện hành và chính sách, quy định chung của Công ty.