English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên hỗ trợ phòng thầu - Thời vụ 6 tháng

Mô tả công việc

- Đi mua hồ sơ thầu, nộp hồ sơ thầu
- Đi nhận thông báo trúng thầu, yêu cầu thương thảo

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp PTTH
- Nhanh nhẹn, siêng năng, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Kỹ năng sắp xếp, tổ chức quản lý tốt
- Trung thực