English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Hành chính - TNR - Hà Nội

Mô tả công việc

1. Đón tiếp khách hàng, khách đến làm việc, khách của Tổng Giám đốc/Chủ tịch HDQT, Ban Lãnh đạo hoặc các Phòng/Ban một cách chuyên nghiệp, lịch sự, phục vụ nước/phòng họp/hậu cần khác khi được yêu cầu.

2. Tiếp nhận, phân loại, trình ký và quản lý theo dõi hệ thống văn bản giấy tờ, công văn đến - đi của TNR, gồm có:- Tiếp nhận, quản lý công văn đến - đi gồm: vào sổ, cập nhật sổ/file theo dõi, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của TNR.- Phân loại và chuyển công văn/chứng từ trình ký nhanh chóng đến các bộ phận liên quan để kịp thời trình lên Tổng Giám đốc/Chủ tịch HDQT, Ban Lãnh đạo, hoặc các cấp quản lý có thẩm quyền xử lý.- Hỗ trợ công tác trình ký - xin phê duyệt Tổng Giám đốc/Chủ tịch HDQT, Ban lãnh đạo cho đến các cấp quản lý của 'các phòng/ban/bộ phận đề nghị' để quản lý, theo dõi sự luân chuyển của công văn/chứng từ giữa TNR và các bên có liên quan.- Trong quá trình xử lý, đảm bảo công văn/chứng từ trình ký được bộ phận Hiệu suất TNR và ban kiểm soát nội bộ xem xét và cho ý kiến kịp thời, chính xác.

3. Quản lý phòng họp, trang thiết bị tài sản của Công ty gồm có:- Đặt phòng họp/sắp xếp hậu cần cho buổi họp;- Hỗ trợ Tổng Giám đốc/Chủ tịch HDQT và các Phòng/Ban scan, fax, copy tài liệu/chứng từ khi được yêu cầu;- Quản lý, bổ sung mực máy in/máy scan; sửa chữa thay thế thiết bị máy móc văn phòng khi hỏng hóc;- Theo dõi hợp đồng bảo trì/bảo hành của các tài sản/thiết bị mà phòng HC quản lý đảm bảo vận hành tốt và ổn định.

4. Quản lý việc đặt - sử dụng - cấp phát Văn phòng phẩm; và các dịch vụ hành chính khác tùy theo yêu cầu và tình huống cụ thể, gồm cả:- Đặt lịch họp công tác, xe, vé máy bay, khách sạn... cho Ban Lãnh đạo, CBNV được phê duyệt đi công tác... theo chỉ đạo trực tiếp của Trưởng bộ phận hành chính.- Lập định mức VPP cho toàn bộ TNR cũng như các Trung tâm CSKH&QLSP- Tổ chức các sự kiện, hoạt động tập thể, hoạt động team-building, tiệc Sinh nhật CBNV hàng tháng của TNR hoặc sự kiên/hoạt động khác tùy theo yêu cầu.

5. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo Tổng Giám đốc/Chủ tịch HDQT, Trưởng phòng Hành chính kịp thời, định kỳ thường xuyên hoặc đột xuất về:- Chấp hành Nội quy lao động Tập đoàn, Quy chế quản lý nội bộ TNR và kỷ luật lao động chung của CBNV- Vệ sinh - trật tự - ngăn nắp của nơi làm việc cá nhân hoặc phòng/ban/đơn vị.- Sự cố cháy nổ, thiệt hại tài sản hoặc nguy cơ xảy ra rủi ro đối với tài sản trang thiết bị vật chất của TNR.

6. Chấm công định kỳ gồm cả việc theo dõi nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ chế độ của CBNV đảm bảo thông tin luôn cập nhật và chính xác:

7. Đầu mối thực hiện và làm các thủ tục cần thiết để tiếp nhận nhân viên mới gồm:- Setup văn phòng, cấp phát mới bộ văn phòng phẩm/tài sản phục vụ công việc, làm thẻ nhân viên, lập địa chỉ email cho nhân viên mới, gửi thông báo đến toàn bộ nhân sự TNR.- Đầu mối hỗ trợ bộ phận nhân sự trong thủ tục tiếp nhận nhân sự mới, quản lý chấm công, chấp hành nội quy lao động..

8. Làm việc trực tiếp với các Đối tác, Nhà cung cấp về công tác triển khai, theo dõi các hợp đồng hành chính, hồ sơ thanh toán liên quan của TNR gồm:- Làm việc trực tiếp với các nhà CC để tiến hành làm hợp đồng tránh trường hợp chậm tiến độ.- Triển khai hợp đồng với nhà cung cấp và gửi báo cáo phát sinh.- Tham gia tìm nhà cung cấp, đàm phán giá cả dịch vụ và điều khoản hợp đồng để tiết kiệm chi phí nhất cho TNR.

9. Tham gia, hỗ trợ việc tổng hợp/báo cáo và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch HDQT, Ban Lãnh đạo, cấp Quản lý trực tiếp định kỳ hoặc đột xuất gồm:- Tổng hợp báo cáo kinh doanh hàng ngày từ các sàn để báo cáo Chủ tịch HDQT và Thư ký tổng GD TNG (hoặc khi có sự phân công khác).- Tổng hợp báo cáo quản lý tài sản của Hành chính Văn phòng HO, Hành chính các Trung tâm để báo cáo Chủ tịch HDQT TNR và Văn phòng Tập đoàn TNG.- Báo cáo văn bản mới.- Báo cáo luân chuyển hồ sơ/chứng từ.- Báo cáo danh sách nhân sự định kỳ tháng.- Báo cáo quản lý tài sản.- Báo cáo sử dụng chi phí.- Báo cáo đặt-sử dụng-lưu trữ văn phòng phẩmhoặc loại báo cáo khác tùy theo yêu cầu.

10. Thực hiện các nhiệm vụ/công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc/Chủ tịch HDQT, Ban Lãnh đạo, Trưởng phòng Hành chính và hỗ trợ các Phòng/Ban/Trung tâm khác trong công việc hành chính hàng ngày, định kỳ thường xuyên hoặc đột xuất.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Hành chính, Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh...- Sử dụng căn bản Tiếng Anh (A2)- Sử dụng thành thạo ứng dụng Word, Excel, PowerPoint, Email, tin học văn phòng…

2. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty/Tập đoàn tại vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản

3. Kiến thức: Am hiểu kiến thức về văn thư lưu trữ và Hành chính văn phòng

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng): Khả năng làm việc chi tiết; Khả năng giao tiếp và truyền thông; Khả năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng; Tinh thần trách nhiệm; Khả năng đàm phán; Khả năng kiểm soát chi phí; Mức độ liêm trực trong công việc …

5. Các yêu cầu khác:- Nhanh nhẹn, khả năng tư duy, phân tích tốt.- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương