English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên giáo vụ

Mô tả công việc

  • Quản lý danh sách, hồ sơ, liên hệ, theo dõi tình hình học viên.
  • Tổ chức thi, gác thi, chuẩn bị các giáo trình, các phương tiện hỗ trợ cho việc giảng dạy.
  • Theo dõi tình hình các lớp học, chất lượng đào tạo.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp: Trung Cấp, Cao Đẳng.
  • Có khả năng sử dụng máy vi tính văn phòng.
  • Nhiệt tình, năng động, siêng năng, chịu áp thời gian.
  • Có khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương