English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên giao nhận

Mô tả công việc

Mục tiêu công việc:Hoàn thành đơn đặt hàng của khách hàng bằng cách nhập và chuyển đơn hàng; chuẩn bị hóa đơn.Nhiệm vụ:* Nhận và chuẩn bị đơn hàng để nhập vào máy tính bằng cách thu thập các thông điệp điện tử; sắp xếp fax và đơn hàng; tính toán con số tổng.* Nhập đơn hàng bằng cách nhập dữ liệu vào hệ thống nhập đơn hàng.* Xác minh đơn hàng bằng cách xem kỹ địa chỉ người nhận hàng và người thanh toán; chuyển cho người có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về giá cả và khuyến mãi cũng như giới hạn nợ.* Chuyển giao đơn hàng bằng cách chuyển đơn hàng cho cấp trên phê duyệt; chuyển đơn hàng sang kho để lưu file.* Xác minh mặt hàng sẽ được chuyển đi bằng cách so sánh hóa đơn; điều chỉnh số lượng; lưu ý những con số không khớp.* Chuẩn bị hóa đơn bằng cách tính toán những chi phí đặc biệt; cắt giảm những khoản cần thiết; nhập con số hàng đưa ra và sửa ngày chuyển hàng trong hệ thống; đặt hàng trong tình trạng sẵn sàng.* Xử lý các ghi chú nợ và yêu cầu thanh toán bằng cách tính tổng số tiền khách hàng nợ và số tiền phải thanh toán thông qua hệ thống máy tính.* Xuất hóa đơn thông qua hệ thống máy tính; gửi hóa đơn qua hệ thống thư tín.* Duy trì công tác điều hành giao dịch và tổ chức công việc bằng cách đọc và chuyển thư từ; thu thập thông tin; tiến hành giao dịch bằng phương tiện liên lạc viễn thông; tuân theo các chính sách và thủ tục.* Cập nhật kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các đợt tập huấn và các chuyến đi thực tế.* Đóng góp cho nỗ lực của nhóm bằng cách đạt được những kết quả theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc

Kỹ năng báo cáo, Tổ chức, Lập thời gian biểu, Phân tích thông tin, Xoay sở với những phức tạp nảy sinh, Quản lý thời gian, Cải thiện quy trình, Quản lý an toàn, Kiểm soát kho, Lập kế hoạch chiến lược, Giao tiếp bằng văn bản.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo