English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Gíam Sát

Mô tả công việc

- Theo dõi định vi hành trình xuất phát, dừng đỗ của hệ thống xe trên troàn quốc

- Tải trọng trước khi xuất phát, sản lượng hàng lên xuống tại các trạm, chi nhánh dọc tuyến

- Kết nối 2 đầu NAM-BẮC để đặt tải theo yêu cầu của từng Chi Nhánh

- Báo cáo chất lương xe

- Phát hiện kịp thời các hiện tượng, vụ việc không bình thường trong quá trình giám sát cho những người có trách nhiệm biết.

- Chi tiết sẽ được trao đổi khi tham gia phỏng vấn

- Ca 10h/ngay (xoay ca)

Yêu cầu công việc

- Giới tính: Nam 

- Trung thực. tận tụy, linh hoạt

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương